Kancelaria Notarialna Marta Niedzielska-Zeliaś

Krótko i na temat:

WITAM NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ !!! Szanowni Państwo, w imieniu własnym oraz pracowników kancelarii: Życzę Państwu Zdrowych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Do Siego Roku !!! !!! UWAGA ZMIANA W GODZINACH OTWARCIA: Szanowni klienci! KANCELARIA NOTARIALNA W DNIACH OD 24.12.2019r. (WIGILIA) DO 27.12.2019r.(PIĄTEK) oraz 31.12.2019r.(SYLWETER) BĘDZIE NIECZYNNA !!! !!! DAM PRACĘ !!! Poszukuję pracownika na stanowisko: pracownik biurowy. Mile widziane doświadczenie w pracy biurowej lub wykształcenie administracyjne ! Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy zaś o bezpośredni w poniedziałki w godzinach pracy kancelarii. INFORMACJA! W związku z licznymi pytaniami klientów chcę poinformować, iż wszelkie udzielane w kancelarii osobiście przeze mnie jak też pracownika kancelarii informacje niezależnie od dziedziny prawa - są BEZPŁATNE !!! Notariusz pobiera opłaty jedynie za dokonane czynności notarialne nie zaś za udzielane informacje. Poza godzinami urzędowania kancelarii istnieje możliwość umówienia się w dogodnym dla Państwa terminie, jednakże w tym celu proszę o uprzedni kontakt. Pozdrawiam serdecznie Marta Niedzielska-Zeliaś Notariusz

Oferta

Oferta

Realizuję pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności do zakresu czynności notarialnych należą: 

 • sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń:
 1. własnoręczności podpisu
 2. zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 3. daty okazania dokumentu
 4. pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręczanie oświadczenia,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniądzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzanie inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Udzielam szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych związanych z dokonywaniem poświadczeń oraz własnoręczności podpisów dokonuję na bieżąco.

Czynności notarialnych w uzasadnionych przypadkach dokonuję także w innych godzinach niż praca kancelarii oraz w dni wolne od pracy.


Adres korespondencyjny

Adres: ul. Urszulańska 7/4 33-100 Tarnów

Tel: 696 711 717

NIP: 873-257-05-05


Tu mam siedzibę