Kancelaria Notarialna Marta Niedzielska-Zeliaś

Krótko i na temat:

Witam na mojej stronie internetowej. Zapraszam do zapoznania się z udostępnionymi informacjami. W przypadku pytań zachęcam do kontaktu bezpośredniego, telefonicznego lub pozostawienia wiadomości e-mail. Jednocześnie informuję, że kancelaria czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-16.00. Istnieje również możliwość umówienia się w bardziej dogodnych dla Państwa terminach. Pozdrawiam serdecznie Marta Niedzielska-Zeliaś Notariusz

Oferta

Oferta

Realizuję pełen wachlarz czynności notarialnych, które w zakresie kompetencji notariuszy są zgodne z Ustawą Prawo o notariacie.

W szczególności do zakresu czynności notarialnych należą: 

 • sporządzanie aktów notarialnych, aktów poświadczenia dziedziczenia,
 • sporządzanie poświadczeń:
 1. własnoręczności podpisu
 2. zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem
 3. daty okazania dokumentu
 4. pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu
 • doręczanie oświadczenia,
 • spisywanie protokołów,
 • sporządzanie protestów weksli i czeków,
 • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniądzy i papierów wartościowych,
 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
 • sporządzanie inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Udzielam szczegółowych informacji, zaś czynności notarialnych związanych z dokonywaniem poświadczeń oraz własnoręczności podpisów dokonuję na bieżąco.

Czynności notarialne w uzasadnionych przypadkach dokonuję także w innych godzinach niż praca kancelarii oraz w dni wolne od pracy.


Adres korespondencyjny

Adres: ul. Urszulańska 7/4 33-100 Tarnów

Tel: 696 711 717

NIP: 873-257-05-05


Tu mam siedzibę